Welkom / Welcome

 Meerjarige kennis en ervaring wat betreft design en engineering van (niet lineaire) proces regelingen en middels model simulatie  het analyseren van het dynamisch gedrag van marine gerelateerde systemen zoals :

 • Mechanische aandrijvingen.
 • Elektrische aandrijvingen.
 • Hydraulische aandrijvingen.
 • Parallel bedrijf generator sets.
 • Combinatie van bovenstaande systemen.
 • Actieve/passieve deinings compensatie systemen.
 • TVC berekeningen van complete systemen middels simulatie.

Om de inbedrijfstelling aan boord te bekorten behoort het opzetten van een HIL simulatie ook tot de mogelijkheden. 

 Many years of experience in the design and engineering of (non linear)  proces control and in modelling physical systems to analyze there dynamic behaviour , most are marine related systems as:

 • Mechanical drive lines.
 • Elektrical drive lines.
 • Hydraulic drive lines.
 • Parallel running generator sets.
 • A combination of mentioned systems.
 • Active/passive heave compensating systems.
 • TVC  of complete systems by means of model simulations.

To reduce the commissioning time in the field, a HIL simulation is also possible.